Confia en un projecte amb valors i empenta

El promig del nombre de treballadors de Calandra amb diversitat funcional oscil·la al voltant del 70% del total de la plantilla. La resta ocupa càrrecs de direcció, transport, monitoratge, psicòleg i treballadors socials, cosidores i administració.

Garantir la independència econòmica de persones amb un alt risc d’exclusió social és el pal de paller de la nostra empresa, l’espurna que va fer arrencar el nostre projecte i el motor que ens ha mantingut units durant 40 anys.

Confiar en Calandra és apostar per la igualtat d’oportunitats i assumir que tots i cada un de nosaltres som capaços, com hem estat fins ara, d’oferir un servei professional i a l’alçada dels nostres clients.

Hem crescut ajudant-nos

Des del primer dia, a Calandra hem tingut clar que un projecte com el nostre només es construeix des de la convicció que tots els agents implicats caminin donant-se un cop de mà, també més enllà de l’aspecte laboral.

Responsabilitat Social Corporativa

Des de l’any 2010, Calandra té la certificació d’empresa amb RSC (Responsabilitat Social Corporativa), amb la qual ens hem compromès a garantir el desenvolupament sostenible de l’organització. Aquesta certificació garanteix la utilització de polítiques econòmiques, socials i mediambientals transparents i focalitzades en un desenvolupament ètic i responsable de la nostra activitat professional.

L’any 2011, a més, vam ser premiats per la Cambra de Comerç de Barcelona com a Empresa de l’any en Responsabilitat Social Corporativa.

Atenció als treballadors i a les famílies

Calandra ofereix serveis d’ajustament personal i social als treballadors amb diversitat funcional amb l’objectiu d’una millora del benestar físic, psíquic i social. En aquest context va néixer l’USAP (Unitat de Suport a l’Activitat professional).

L’USAP és equip multiprofessional (monitors, psicòleg, treballadora social) que ens permet ajudar a superar les barreres i dificultats que puguin sorgir en la incorporació al lloc de feina, com també en la permanència i progressió dins l’equip. Ho fem, a més, mantenint el contacte i el diàleg amb les famílies i escoltant-les.

Plans d’igualtat i contra l’assetjament sexual

Des de Calandra fa uns anys que hem posat en marxa un pla d’igualtat que procura per millorar les condicions de treball i els resultats de l’empresa en matèria d’igualtat d’oportunitats.

D’altra banda, des de 2010 també disposem d’un protocol de prevenció i actuació en cas de possibles episodis d’assetjament sexual dins l’empresa.

Vols ser una empresa inclusiva?

Encomanar la neteja de la teva roba a un projecte com Calandra ens aporta beneficis a tots. Ajudant-nos a complir amb els nostres objectius, la teva organització també es veurà recompensada.

Incentius socials, legals i fiscals

La Llei d’Integració Social de Minusvàlids (LISMI) es va crear amb l’objectiu de fomentar la integració laboral de persones amb diversitat funcional i procura que empreses de més de 50 treballadors tinguin el deure de reservar com a mínim un 2% dels llocs de treball a persones posseïdores del certificat oficial de discapacitat.

Aquesta llei també incentiva la contractació de serveis a Centres Especials de Treball com el nostre, essent aquesta una de les alternatives per al seu compliment. Així, col·laborar amb nosaltres té un incentiu afegit per a a la teva empresa.

Vols saber com pots ser una empresa inclusiva?